background

Регистрация на счетоводител

Всеки счетоводител, който е добавен от директора на училище, следва да се регистрира в системата, като посочи ЕГН/ЛНЧ/ЛИН/ЕИК.

В случай, че счетоводителят има регистрация като ръководител на група, то той няма нужда от допълнителна регистрация за счетоводител.