background

Регистрация на ръководител на група

Всеки ръководител на група, който е одобрен от директора на училището, следва да се регистрира в системата, като посочи ЕГН/ЛНЧ/ЛИН.

В случай, че ръководителят на група се е регистрирал като Физическо лице от фаза 1, то той не преминава през регистрация, а директно влиза в системата – „Вход“ с потребителско име и парола.