background

Добре дошли в уеб портала на проекта „Твоят час“ – фаза 2 !

Всеки модул, спомагащ управлението и отчитането на дейностите по проекта ще бъде поетапно интегриран в информационната системата, за което потребителите ще бъдат своевременно уведомявани тук.

Разработване на училищна програма „Твоят час“:

1. Всеки директор на училище, регистрирал се в портала на „Твоят час“ – фаза 1, може да влезе в системата „Вход“ с вече регистрираните потребителско име и парола.

2. Изготвянето на училищната програма започва с потвърждаването от директора на определените за учебната 2017/2018 година извънкласни дейности. Същите се избират от препоръчаните или търсени дейности, пренесени от базата с данни от фаза 1.

3. След потвърждаване на извънкласните дейности от училищната програма, директорът на училището определя ръководителите на групи, организацията на провеждане, общия брой на часовете и времетраенето на един час за всяка дейност.

4. Потвърдените от директора на училището ръководители на групи следва да се регистрират в информационната система. За физическите лица, регистрирали се вече в системата от фаза 1 и потвърдени от директора като ръководители на групи, не се изисква повторна регистрация. Същите разполагат с потребителско име и парола.

Лица, които не са одобрени от директора на училището за ръководители на групи, не получават достъп до фаза 2 на системата.

5. Всеки ръководител на група, извършил регистрация, получава достъп до съответната група в системата и следва да въведе участниците в групата и да попълни програмата и графика на дейностите.

Кратко ръководство за работа за Фаза 2 на проект „Твоят час“